DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Danışmanlık Hizmetlerimiz; müşterilerimizin iş, plan ve problemleri ile en iyi şekilde örtüşecek BT çözümünün üretilmesini, müşterideki mevcut BT yapıları/sistemleri/süreçleri ile hedeflenen yapılar, sistemler ve süreçler arasındaki farklılıklar ile entegrasyon ihtiyaçlarının ortaya konulmasını kapsar. Bu kapsamda, iyileştirme önerileri sunarak ve/veya müşteri BT sistemleri ve uygulama süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine yönelik olarak verilen uzmanlık hizmetlerimiz de mevcuttur.

Network ve Güvenlik Danışmanlığı

Farklı servisler gerektiren ve sürekli olarak gelişen uygulamalar sayesinde giderek daha gelişkin bir yapıya kavuşan günümüz ağlarında doğru gözlemleme ve analizin eksikliği, kimi zaman iş akışında tıkanıklıklara ve giderek verimlilik kaybına neden olabilmektedir. Ağlara yönelik olarak sunduğumuz hizmetler, ağ üzerindeki her bir faktörün ayrıntılı şekilde incelenip değerlendirilmesi, raporlanması ve tasarımının yapılarak çözümün müşterimize sunumunu içerir.